Regulamin obiektu

Wplata zadatku w każdej formie (przelew, bon turystyczny, gotówka…) stanowi potwierdzenie rezerwacji oraz akceptację regulaminu.

• Wręczenie kluczy do apartamentów/pokoi, osobie rezerwującej nastąpi po uregulowaniu opłaty za cały pobyt z góry (gotówka). Pobrana będzie także oplata miejscowa w wysokości 2 zł. od osoby za dobę. Dodatkowo w apartamentach pobrana będzie kaucja w wysokości 500 złotych.

• Kaucja zostanie zwrócona w dniu wyjazdu, jeśli był przestrzegany regulamin obiektu i po dokonaniu kontroli apartamentu przez obsługę

• Prosimy o zgłoszenie dzień przed wyjazdem planowanej godziny opuszczenia apartamentu/pokoi. W miarę możliwości prosimy o pozostawienie apartamentu/pokoi w czystości po swoim pobycie.

•  Ostrzegamy, palenie papierosów na terenie obiektu oraz przebywanie zwierząt bez uprzedniego zgłoszenia i porozumienia z obsługą jest podstawa do zatrzymania całej kaucji w apartamentach lub pobrania dodatkowej opłaty.

• Wpłacony zadatek jest gwarantem realizacji usługi i w przypadku anulacji rezerwacji przez klienta nie podlega zwrotowi.

• W przypadku, kiedy klient nie przyjedzie do obiektu do godz. 22.00 pierwszego dnia pobytu, a nie zgłosił swojego późniejszego przyjazdu, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana wraz z zadatkiem.

• Z tytułu późniejszego przybycia lub wcześniejszego wyjazdu nie będą udzielane żadne zniżki / zwroty.

. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli klient powiadomi o niemożności przyjazdu do 2 tygodni przed przyjazdem, można przenieść termin pobytu na inny w okresie nie dłuższym niż 3 miesięcznym od pierwotnego terminu – w zależności od wolnych miejsc. Nie dotyczy terminów świąteczno-sylwestrowego, okresów długich weekendów.

• Obiekt jest monitorowany 24h/7.

• Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za mienie wartościowe pozostawione w Apartamentach /pokojach- jak pieniądze, biżuteria, tablety, telefony etc. Miejsce postojowe na terenie obiektu jest niestrzeżone, nie ponosimy odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdu oraz za utratę pozostawionego w nich mienia.

• Do korzystania z parkingu i ogrodu uprawnione są wyłącznie osoby zameldowane w obiekcie.

• Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w obecności wynajmującego obiekt, chyba że uzgodniono inaczej.

• Zakaz używania w obiekcie świeczek, lamp naftowych, gazowych, własnych kuchenek elektrycznych i gazowych czy grzejników.

• Na wyposażeniu apartamentów znajdują się ręczniki i pościel, obowiązuje zakaz wynoszenia ich poza apartament na zewnątrz budynku.

•Rezygnacja z używania pościeli i ręczników nie stanowi podstawy do zniżek.

• Zakazane jest również przenoszenie wyposażenia oraz mebli.

• Śmieci i inne odpady należy składować w pojemnikach do tego przeznaczonych, wskazanych przez obsługę.

• Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00-08.00.

• Goście ponoszą odpowiedzialność majątkową w razie powstania jakichkolwiek szkód, choćby szkoda powstała nieumyślne.

• W razie ciężkiego naruszenia postanowień Regulaminu, Wynajmujący uprawniony jest do jednostronnego skrócenia okresu pobytu Gościa i nakazu niezwłocznego opuszczenia obiektu Willa Tatrydom.

• W przypadku skrócenia pobytu, oplata nie podlega zwrotowi.

• Osoby niezameldowane nie mogą przebywać w obiekcie bez wcześniejszego uzgodnienia tego z obsługą.

• Przebywanie osób niezameldowanych w obiekcie po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny z cennika. Niezgłoszone osoby będą płaciły podwojoną cenę.

• Dzieci i zwierzęta przebywające na terenie obiektu powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Co za tym idzie ponoszą oni odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania ich podopiecznych.

• Każdorazowo Gość opuszczający apartament/pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien sprawdzić czy okna i drzwi są pozamykane, krany zakręcone.

• Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za występujące u niezależnych dostawców chwilowe przerwy w dostawie prądu, wody, internetu czy gazu.

• Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez właściciela Willi Tatrydom.Napisz do nas